Πέρα από το Πέπλο της Ψευδαίσθησης

Dimensions 100cm  x  50cm

March 8, 2018
Sculpture