Βυζαντινή Εικόνα με Ξυλόγλυπτo & Κορνίζα, 19ος αι. / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Βυζαντινή εικόνα με ξυλόγλυπτο διάκοσμο, 18ος αι. Διαστάσεις αντικειμένου 67x47cm ] . Οι εργασίες συντήρησης περιλάμβαναν τον καθαρισμό του διακοσμητικού ξυλόγλυπτου από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης και την αφαίρεση μεταλλικού χρώματος. Στην εικόνα αφαιρέθηκε το οξειδωμένο βερνίκι και παλαιότερες αισθητικές αποκαταστάσεις.