Βυζαντινή Εικόνα με Ξυλόγλυπτo & Κορνίζα, 19ος αι. / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Βυζαντινή εικόνα με ξυλόγλυπτο διάκοσμο, 18ος αι. Διαστάσεις αντικειμένου 67x47cm ] . Οι εργασίες συντήρησης περιλάμβαναν την αποκόλληση του υφασμάτινου υπόστρώματος της εικόνας από τον ξύλινο φορέα, ο οποίος προετοιμάστηκε κατάλληλα για να επικολληθεί η ζωγραφική επιφάνεια και να ακολουθήσει η συντήρηση και αποκατάσταση. Oι παλαιότερες επεμβάσεις απομακρύνθηκαν, όπως φαίνεται και στη λεπτομέρεια.