Βυζαντινή Εικόνα αρχές 20ου αι. / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Άγιος Γεώργιος, διαστάσεις εικόνας 120x90 cm, αρχές 20ου αι. ] . Έγινε καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας από οξειδωμένο βερνίκι και διάφορες επικαθίσεις. Για λόγους που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του έργου, επιλέχτηκε η πλήρης αισθητική αποκατάσταση των φθορών στα σημεία που λείπουν.