Βυζαντινή Εικόνα αρχές 20ου αι. / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Άγ.Γεώργιος, διαστάσεις εικόνας 120x90 cm, αρχές 20ου αι. ] . Για λόγους που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του έργου, έγινε πλήρης αποκατάσταση των φθορών.