Ξύλινο Βυζαντινό Αναλόγιο [συλλογή Μουσείου Μπενάκη] / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Άνω τμήμα Bυζαντινού αναλόγιου με ξύλινο σκαλιστό διάκοσμο, φύλλο χρυσού και χρώμα. Μουσείο Μπενάκη ] .