Γλυπτό Πορτραίτο / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Γλυπτό πορτραίτο νεαρού κοριτσιού, bisque porcelain. Συλλογή Γ.Μετζικώφ ] .