Γλυπτό Χ. Τρικούπη / πρίν-μετά τη συντήρηση

Share Project :

[ Γλυπτό πρόπλασμα από γύψο σε αναπαράσταση του Χαρίλαου Τρικούπη. Μουσείο Χαρίλαου Τρικούπη, Μεσολόγγι ] .