Κηροπήγιο 19ος αι. / πρίν-μετά τη συντήρηση

Share Project :

[ Κηροπήγιο 19ος αι. Συλλογή Έργων Τέχνης του Κοινοβουλίου ] .