Κηροπήγιο 19ος αι. [συλλογή του Κοινοβουλίου] / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Κηροπήγιο 19ος αι. Συλλογή Έργων Τέχνης του Κοινοβουλίου ] .