Μεταλλική Βάση Λαμπτήρα [συλλογή του Κοινοβουλίου] / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Μεταλλική βάση λάμπας, 19ος αι. Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής ] .