Μεταλλική Βάση Λαμπτήρα / πρίν-μετά τη συντήρηση

Share Project :

[ Μεταλλική βάση λάμπας, 19ος αι. Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής ] .