Τμήμα Εκκλησιαστικού Τέμπλου / πρίν-μετά τη συντήρηση

Share Project :

[ Διακοσμητικό ξύλινου τέμπλου, αρχές 20ου αι. ] .