Τοιχογραφία αρχές 17ου αι. / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Τοιχογραφία (νωπογραφία) του 1612 ] . Οι εργασίες συντήρησης είχαν στόχο την αισθητική και μηχανική αποκατάσταση παλαιότερων πρακτικών συντήρησης, οι οποίες περιλάμβαναν καθαρισμό της τοιχογραφίας με μίγμα ακετόνης - λινέλαιου, στερεώσεις με στόκο λαδιού, εκτενείς επιζωγραφίσεις και κάλυψη όλων των επιφανειών με βερνίκι. Το τελευταίο με την πάροδο του χρόνου οξειδώθηκε δίνοντας το σκούρο γυαλιστερό αποτέλεσμα, το οποίο αφαιρέθηκε. Επιπλέον σαν συνέπεια αυτών των πρακτικών και σε συνδυασμό με κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, προκλήθηκε εμφάνιση αλάτων που σε σημεία οδήγησε σε αποκολλήσεις τμημάτων της τοιχογραφίας.