Τοιχογραφία 17ος-18ος αι.

Share Project :

[Τοιχογραφία (νωπογραφία) 17ος-18ος αι.] . Οι εργασίες συντήρησης είχαν στόχο την αισθητική και μηχανική αποκατάσταση των επακόλουθων παλαιότερων πρακτικών συντήρησης, οι οποίες περιλάμβαναν καθαρισμό της τοιχογραφίας με μίγμα ακετόνης - λινέλαιου, στερεώσεις με στόκο λαδιού, εκτενείς επιζωγραφίσεις και κάλυψη όλων των επιφανειών με βερνίκι. Το τελευταίο με την πάροδο του χρόνου οξειδώθηκε δίνοντας το σκούρο γυαλιστερό αποτέλεσμα, το οποίο αφαιρέθηκε.