Η Συντήρηση & Αποκατάσταση Έργων Τέχνης είναι η επιστήμη της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της αυθεντικότητας και της πολιτισμικής αξίας και τεχνολογίας αντικειμένων ή μνημείων παλαιότερων ιστορικών εποχών. Πρόκειται για μια σύνθετη τέχνη που έχει ως μοναδικό στόχο, τον σεβασμό του αυθεντικού υλικού και την ανάδειξη του, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μεθόδων και υλικών αλλά και ενός ευρύτερου ειδικού σχεδιασμού, καταγραφής, χειρισμού, αντιμετώπισης και προστασίας του ιστορικού υλικού, τόσο σε επίπεδο αντικειμένου όσο και στο ευρύτερο πεδίο των συνθηκών που το περιβάλλουν.

Είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη που εκτός των άλλων,
απαιτεί αισθητικό κριτήριο και δεξιοτεχνία και θα πρέπει ν’ ασκείται μόνο από επαγγελματίες συντηρητές.